Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.3 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Đường thẳng d cắt những đường thẳng nào? Với mỗi trường hợp, hãy nêu tên của giao điểm.

Câu hỏi:

Quan sát Hình 8.8

Đường thẳng d cắt những đường thẳng nào? Với mỗi trường hợp, hãy nêu tên của giao điểm.

Lời giải:

Đường thẳng d cắt những đường thẳng d1 và d2.

- Giao điểm của hai đường thẳng d và d1 là điểm A;

- Giao điểm của hai đường thẳng d và d2 là điểm B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan