Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.34 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Ta có nhận xét rằng trong ba điểm thẳng hàng, luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Giả sử A,B,C là ba điểm thẳng hàng. Nếu BC = AB + AC thì trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu hỏi:

Ta có nhận xét rằng trong ba điểm thẳng hàng, luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Giả sử A,B,C là ba điểm thẳng hàng. Nếu BC = AB + AC thì trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải:

Ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có 3 trường hợp có thể xảy ra:

- Trường hợp 1: Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Khi đó, AC = BA + BC.

- Trường hợp 2: Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Khi đó, AB = AC + CB.

- Trường hợp 3: Điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Khi đó, BC = AB + AC. Đây là hệ thức đã cho.

Vậy BC = AB + AC thì trường hợp 3 xảy ra, tức là điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan