Bài 8.4 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào dưới đây?

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào dưới đây?

A. Lớn băng vật.      

B. Lớn hơn vật

C. Nhỏ hơn vật                           

D. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi.

Giải

=> Chọn B

Xem lời giải SGK - Vật lí 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan