Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.49 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Kể tên tất cả 4 góc có đỉnh M, không kể các góc bẹt

Câu hỏi:

Kể tên tất cả 4 góc có đỉnh M, không kể các góc bẹt

Lời giải:

Trong hình vẽ trên có bốn tia Mx, My, Mx', My' chung gốc O.

Vậy 4 góc có đỉnh M (không kể các góc bẹt) là: \(\widehat {xMy};\widehat {xMy'};\widehat {x'My};\widehat {x'My'}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan