Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.5 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Bình chọn:
3.6 trên 45 phiếu

Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R= 5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S= 2mm2 và điện trở R= 16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

Trả lời:

\(\eqalign{& {l_1} = {{{R_1}{S_1}} \over \rho };\,\,{l_2} = {{{R_2}{S_2}} \over \rho }  \cr &  \Rightarrow {{{l_1}} \over {{l_2}}} = {{{R_1}{S_1}} \over {{R_2}{S_2}}}  \cr &  \Rightarrow {l_2} = {{{R_2}{S_2}} \over {{R_1}{S_1}}}{l_1} = {{16,{{8.2.10}^{ - 6}}} \over {5,{{6.1.10}^{ - 6}}}} \cdot 200 = 1200\,m \cr} \)

Vậy chiều dài của dây nhôm có tiết diện  S= 2mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω là:  \({l_2} = 1200m\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan