Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 9: Vè chim trang 21, 22 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.8 trên 14 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 21, câu 5 trang 22 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 9: Vè chim. Viết 1 – 2 câu về điều em thích nhất trong câu chuyện Cảm ơn họa mi.

Câu 1 trang 21 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B.

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và nối từ ngữ thích hợp.

Trả lời:

Câu 2 trang 21 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Em thích loài chim nào nhất trong bài vè? Vì sao?

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

Em thích nhất là chim sáo vì chim sáo vừa đi vừa nhảy.

Câu 3 trang 21 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết lại những từ chỉ người được dùng để gọi các loài chim dưới đây:

Phương pháp:

Em đọc bài thơ và tìm những từ ngữ chỉ người được dùng để gọi các loài chim.

Trả lời:

bác, em, cậu, cô.

Câu 4 trang 21 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết một câu với từ ngữ ở bài tập 3.

M: Bác cú mèo có đôi mắt rất tinh.

Phương pháp:

Em chọn từ ngữ ở bài tập 3 để đặt câu.

Trả lời:

- Cô tu hú báo hiệu mùa hè về.

- Em sáo xinh có giọng hót lanh lảnh.

Câu 5 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu về điều em thích nhất trong câu chuyện Cảm ơn họa mi.

Phương pháp:

Em đọc lại câu chuyện Cảm ơn họa mi và viết về điều em thích nhất.

Trả lời:

Trong câu chuyện, em thích nhất là chim hoạ mi quay trở về hoàng cung cất tiếng hót đầy cảm xúc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan