Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Bóp nát quả cam trang 63, 64 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 64 (Luyện tập), Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Bóp nát quả cam. Hãy viết lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 63 - BÀI 34 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 63 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Giặc Nguyên có âm mưu gì với nước ta? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng:

□ Giả cầu hòa để xâm chiếm nước ta.

□ Giả mượn đường để xâm chiếm nước ta.

□ Cho sứ giả làm nhiều điều ngang ngược để gây chiến. 

Trả lời:

☑ Giả mượn đường để xâm chiếm nước ta.

Câu 2 trang 63 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng:

□ Để xin vua cho đánh, vì cho giặc mượn đường là mất nước.

□ Để xin vua trừng trị sứ giả ngang ngược.

□ Để xin vua cho dẫn quân ra trận. 

Trả lời:

☑ Để xin vua cho đánh, vì cho giặc mượn đường là mất nước.

Câu 3 trang 63 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào? 

Trả lời:

Nhà vua khen Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước và ban cho Quốc Toản một quả cam. 

Câu 4 trang 63 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì? 

Trả lời:

Chi tiết Quốc Toản bóp nát quả cam cho thấy cậu vô cùng căm hận quân xâm lược ngang ngược. 

LUYỆN TẬP TRANG 63, 64 - BÀI ĐỌC 1 - BÀI 34 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 63 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Nhà vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng.

b. Sáng nay, Quốc Toản quyết đến gặp vua.

c. Vừa lúc ấy, vua cùng các vương hầu bước ra. 

Trả lời:

a. Nhà vua họp bàn việc nước ở đâu?

b. Khi nào Quốc Toản quyết đến gặp vua?

c. Vua cùng các vương hầu bước ra khi nào? 

Câu 2 trang 64 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy viết lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên. 

Trả lời:

Trần Quốc Toản quả là một người dũng cảm! Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã biết lo cho đất nước. Em rất khâm phục tinh thần quả cảm của Trần Quốc Toản! 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan