Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Con trâu đen lông mượt trang 6, 7 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 6 (Đọc hiểu), câu 1 trang 6, câu 2 trang 7 (Luyện tập) Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Con trâu đen lông mượt. Gạch chân những câu là lời khuyên của bạn nhỏ với con trâu:

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1: CON TRÂU ĐEN LÔNG MƯỢT TRANG 6 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài thơ là lời của ai? 

Trả lời:

Bài thơ là lời của bạn nhỏ chăn trâu. 

Câu 2 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân từ ngữ tả hình dáng con trâu trong 4 dòng thơ đầu:

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất 

Trả lời:

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất 

Câu 3 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện tình cảm với con trâu như thế nào? 

Trả lời:

Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện rằng bạn nhỏ rất yêu thương và gần gũi với con trâu, coi con trâu như một người bạn. 

LUYỆN TẬP BÀI ĐỌC 1: CON TRÂU ĐEN LÔNG MƯỢT TRANG 6 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:

(trâu, đen, mượt, sừng, vênh vênh, nước, trong, Mặt Trời, hồng, Mặt Trăng, tỏ, xanh)

a. Từ chỉ sự vật

b. Từ chỉ đặc điểm 

Trả lời:

a. Từ chỉ sự vật: trâu, sừng, nước, Mặt Trời, Mặt Trăng

b. Từ chỉ đặc điểm: đen, mượt, vênh vênh, trong, hồng, tỏ, xanh 

Câu 2 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân những câu là lời khuyên của bạn nhỏ với con trâu:

a. Trâu ơi, ăn cỏ mật

    Hay là ăn cỏ gà?

b. Đừng ăn lúa đồng ta.

c. Trâu ơi, uống nước nhá?

d. Trâu cứ chén cho no

    Ngày mai cày cho khỏe. 

Trả lời:

a. Trâu ơi, ăn cỏ mật

    Hay là ăn cỏ gà?

b. Đừng ăn lúa đồng ta.

c. Trâu ơi, uống nước nhá?

d. Trâu cứ chén cho no

    Ngày mai cày cho khỏe.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan