Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài II.15 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Ở một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là

II.15. Ở một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50\(\pi\)t. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần o nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Hỏi khoảng cách MO là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải chi tiết:

\(MO = 2\sqrt {10} \). Xem hình II.4G

Pha dao động tại O ở thời điểm t là :\(50\pi \left( {t - {{AO} \over v}} \right) = 50\pi \left( {t - {9 \over {50}}} \right)\)

Pha dao động tại M ở thời điểm t là :

\(\eqalign{
& 50\pi \left( {t - {{AM} \over v}} \right) = 50\pi \left( {t - {{AM} \over {50}}} \right) \cr
& \Rightarrow  50\pi \left( {t - {9 \over {50}}} \right) - 50\pi \left( {t - {{AM} \over {50}}} \right) = 2\pi \cr
& AM = 11cm \Rightarrow  MO = 2\sqrt {10} \,cm \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan