Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài III.19 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hỏi dung kháng của tụ điện có giá trị bằng bao nhiêu ?

III.19. Đặt một điện áp u = 100\(\sqrt2\) cos\(100\pi t \)vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 60 \(\Omega\), cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một đây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây va bằng 50\(\sqrt 3\) V. Hỏi dung kháng của tụ điện có giá trị bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi tụ điện bị nối tắt (H.III.6.G)

  

\(\eqalign{
& {U_R} = {U_{Lr}} = > R = \sqrt {{r^2} + Z_L^2} \cr
& = > {r^2} + Z_L^2 = {60^2} \cr
& {U_R} = {\rm{IR}} = {{{\rm{UR}}} \over {\sqrt {{{\left( {R + r} \right)}^2} + Z_L^2} }} = {{150.60} \over {\sqrt {{{\left( {60 + r} \right)}^2} + Z_L^2} }} = 50\sqrt 3 \cr} \)

Kết hợp với (a) : r = 30 \(\Omega\) và ZL = 30\(\sqrt3\) \(\Omega\)

Khi tụ điện không bị nỗi tắt :

\(\eqalign{
& P = (R + r){I^2} = {{\left( {R + r} \right){U^2}} \over {{{\left( {R + r} \right)}^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}}} \cr
& = > {{{{90.150}^2}} \over {{{90}^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}}} = 250 \cr
& = > {Z_L} - {Z_C} = 0 = > {Z_L} = {Z_C} = 30\sqrt 3 \Omega \cr} \)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan