Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập 1 giữa học kì 2 trang 50 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3 trên 9 phiếu

Câu 1, 2 trang 50 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một nhân vật.

Câu 1 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết tên bài đọc đã học phù hợp với từng bức tranh dưới đây:

 

Phương pháp:

Em quan sát các bức tranh, nhớ lại các bài đọc đã học và hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Câu 2 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một nhân vật.

          Nhân vật yêu thích: ……………………

          Tên bài đọc: ...................

          Tên nhân vật: ..........................

          Lời nói của nhân vật: ......................

Phương pháp:

Em lựa chọn một nhân vật mà mình thích để điền thông tin vào Phiếu đọc sách. 

Trả lời:

Nhân vật yêu thích: bà Đất

          Tên bài đọc: Chuyện bốn mùa

          Tên nhân vật: bà Đất, Xuân, Hạ, Thu, Đông

          Lời nói của nhân vật: Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ủ mầm sống để cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan