Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập 2 giữa học kì 2 trang 51, 52, 53 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Câu 1 trang 51, câu 2, 3, 4 trang 52, câu 5 trang 53 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết tên bài đọc đã học phù hợp với từng hình ảnh và thông tin dưới đây:

Câu 1 trang 51 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết tên bài đọc đã học phù hợp với từng hình ảnh và thông tin dưới đây: 

Phương pháp:

Em quan sát các bức tranh, nhớ lại các bài đọc đã học và hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Câu 2 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một thông tin em biết thêm từ bài đọc.

Các bạn có biết?

Tên bài đọc: …………………………

Thông tin mới: ……………………………

Phương pháp:

Em lựa chọn một thông tin mới để điền thông tin vào Phiếu đọc sách. 

Trả lời:

Các bạn có biết?

Tên bài đọc: Ong xây tổ

Thông tin mới: ong trẻ lấy giọt sáp dưới bụng trộn với nước bọt tạo thành một chất đặc biệt để xây tổ.

Câu 3 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nghe – viết:

Chiều mùa hạ

Con chim sơn ca cất lên tiếng hát tự do, tha thiết khiến ta cũng phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoảng hương lúc đang ngậm đồng và hương sen. 

Hướng dẫn

Học sinh nghe giáo viên đọc từng cụm từ ngữ và viết vào vở bài tập.

Câu 4 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

 Viết câu để phân biệt cặp từ sau: dây – giây 

Phương pháp:

Em đặt câu với từng từ ngữ để phân biệt nghĩa của từ. 

Trả lời:

Bé chơi nhảy dây.

Đồng hồ chạy từng giây.

Câu 5 trang 53 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a. Chữ hoặc chữ x

dòng …uối                 

thôn …óm                  

làng …ã                      

…ườn núi

b. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần)

củ r…                         

tr… núi                       

b… giới                      

cồng ch… 

Trả lời:

a. Chữ hoặc chữ x

dòng suối

thôn xóm 

làng xã 

sườn núi

b. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần)

củ riềng 

triền núi

biên giới

cồng chiêng 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan