Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập giữa học kì II - Tiết 5, 6 trang 36, 37 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Câu 1 trang 36, câu 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, tiết 5 - 6 ôn tập giữa học kì 2. Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả và bạn bè còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?

Câu 1 trang 36 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu? Đánh dấu ✔ vào □ trước ý đúng nhất:

□ Cây đa nghìn năm, gắn với thời thờ ấu của chúng tôi.

□ Thân cây như một tòa nhà cổ kính.

□ Ngọn cây cao vút giữa trời xanh 

Trả lời:

Câu văn cho biết cây đa đã sống rất lâu là: “Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi”. 

Câu 2 trang 37 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào? Nối đúng: 

 

Trả lời:

Câu 3 trang 37 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả và bạn bè còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương? 

Trả lời:

Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả và bạn bè còn thấy những cảnh đẹp khác của quê hương, đó là: lúa vàng gợn sóng, đàn trâu lững thững ra về giữa cánh đồng xa xa. 

Câu 4 trang 37 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Lúa vàng gợn sóng.

b. Cành cây lớn hơn cột đình.

c. Đám trẻ ngồi dưới gốc đa hóng mát. 

Trả lời:

a. Lúa vàng như thế nào?

b. Cành cây như thế nào?

c. Đám trẻ làm gì? 

Câu 5 trang 37 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để:

a. Nói về cây đa trong bài đọc trên:

b. Nói về tình cảm của tác giả với quê hương: 

Trả lời:

a. Cây đa đã sống hàng nghìn năm tuổi.

b. Tác giả rất yêu quê hương của mình. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan