Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
2.5 trên 6 phiếu

Tác giả của tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" Là Nguyễn Trãi.

Bài tập 1. Hãy khọanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Bộ luật mới thời Lê sơ có tên là

A. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức.

B. Hình thư.

C. Hoàng triều luật lệ.

D. Hình luật.

2. Điểm mới và tiến bộ trong bộ luật thời Lê sơ là

Abảo vệ an ninh trật tự xã hội.

B. gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

c. khuyến khích sản xuất phát triển.

D. bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

3. Hai giai cấp chính trong xã hội thời Lê sơ là

A. địa chủ và nông dân                        B. lãnh chúa và nông nô.

c. chủ nô và nô lệ.                                 D. tư sản và vô sản.

4. Để động viên, khuyến khích việc học hành, nhà Lê sơ đề ra nhiều un đãi đối với những người đỗ Tiến sĩ. Tuy vậy, ý nào sau đây không thuộc những ưu đãi đó ?

A. Được vua ban mũ áo, phẩm tước.

B. Được vinh quy bái tổ.

C. Được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

D. Được ban cấp điền trang, thái ấp.

5. Tác giả của tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" Là

A. Ngô Sĩ Liên.                                     B. Nguyễn Trãi,

c. Lê Lợi.                                           D. Lê Thánh Tông.

6. Một số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi là

A. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.

B. Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục.

c. Việt giám thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế.

D. Hí phường phả lục, Đại thành toán pháp.

7. Văn thơ chữ Nôm của Lê Thánh Tông được tập hợp lại trong tác phẩm

A. Đại Việt sử kí toàn thư.                     B. Hồng Đức quốc âm thi tập.

c. Bình Ngô đại cáo.                             D. Lam Sơn thực lục.

Trả lời 

 

1

2

3

4

5

6

7

A

D

A

D

B

A

B

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan