Bài tập 11 trang 10 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

những tấm gương vượt khó trong học tập là những tấm gương rất đáng khâm phục, để mọi người học hỏi và noi theo

Bài tập 11:Em đánh giá như thế nào về những tấm gương vượt khó trong học tập?

Trả lời 

Đó là những tấm gương rất đáng khâm phục, để mọi người học hỏi và noi theo

Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan