Bài tập 1 trang 11 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:Của cải vật chất, Thời gian, Sức lực

Bài tập 1: Em hiểu thế nào là tiết kiệm ? Nêu ví dụ.

Trả lời 

Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:

- Của cải vật chất.

- Thời gian.

- Sức lực


Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan