Bài tập 3 trang 12 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Về đạo đức : tiết kiệm là một phẩm chất tốt đẹp , thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của mình và của xã hội, quý trọng mồ hôi, công sức, trí tuệ của cn người

Bài tập 3: Tiết kiệm đem lại lợi ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội ?

Trả lời 

Về đạo đức : Đây là một phẩm chất tốt đẹp , thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của mình và của xã hội, quý trọng mồ hôi, công sức, trí tuệ của cn người.
- Về kinh tế : Tiết kiệm giúp ta tích luỹ vốn để phát triển gia đình, kinh tế đất nước .
- Về văn hoá : Tiết kiệm thể hiện lối sống có văn hóa. 

Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan