Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Năm 179 TCN, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân.

Bài tập 2. Hãy nối ô ở cột A với ô ở cột B cho phù hợp.

A                                                                  B

1. Năm 179 TCN, nhà Triệu

 

a) tách châu Giao thành Quảng Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ).

2. Năm 111 TCN, nhà Hán

 

b) chia nước ta thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân.

3. Đáu thế kỉ III, nhà Ngô

 

c) chia nước ta thành : Giao Cháu, Ái Chàu, Đức Châu,

 

Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu.

 4. Đầu thế kỉ VI, nhà Luong

 

d) chia nước ta thành ba quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và

 

 

Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

 5. Năm 679, nhà Đường

 

e) đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.

Trả lời  

1 - b ; 2 - d ; 3 - a ; 4 - c ; 5 - e.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan