Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 81 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Năm 938 Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, khẳng định nền độc lập hoàn toàn của đất nước ta.

 
 

Bài tập 3. Hãy hoàn thành bảng thống kê dưới đây về những sự kiộn lịch sử chính từ thời dựng nước đến thế kỉ X

Thời gian

Sự kiện

 

Nước Văn Lang thành lập.

Năm 214-208 TCN

 

 

Nước Âu Lạc của An Dưong Vương được thành lập.

 

Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm.

Năm 40

 

Năm 42 - 43

 

 

Nước Lâm Ấp được thành lập.

Năm 248

 

 

Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ.

 

Nước Vạn Xuân thành lập.

Năm 550

 

 

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đỏ hộ phủ.

Đầu thế kỉ VIII

 

Khoảng năm 776 - 791

 

 

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành quyén tự chủ

Năm 930-931

 

 

Kháng chiến chống quân Nam Hán lán thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, khảng định nén độc lập hoàn toàn của đất nước ta.

 Trả lời 

Thời gian

Sự kiện

Thế kỉ VIITCN

Nước Văn Lang thành lập.

Năm 214-208 TCN

Kháng chiến chống quân xâm lược Tần.

Năm 207 TCN

Nước Âu Lạc của An Dương Vương được thành lập.

Năm 179 TCN

Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm.

Năm 40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.

Năm 42 - 43

Kháng chiến của nhân dân ta chống quàn xâm lược Hán.

Năm 192-193

Nước Lâm Ấp được thành lập.

Năm 248

Khởi nghĩa Bà Triệu.

Năm 542

Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ.

Năm 544

Nước Vạn Xuân thành lập.

Năm 550

Triệu Quang Phục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lưong xâm lược giành thắng lợi.

Năm 679

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.

Đầu thế kỉ VIII

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Khoảng năm 776 - 791

Khởi nghĩa Phùng Hưng.

Năm 905

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành quyền tự chủ

Năm 930-931

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất.

Năm 938

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, khẳng định nền độc lập hoàn toàn của đất nước ta.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan