Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Chính sách thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta là xoá tên nước ta và biến thành một quận huyện của Trung Quốc, đồng hoá dân ta với âm mưu Hán hoá dân tộc Việt.

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Năm 179 TCN, An Dương Vương

A.lãnh đạo nhân dân Âu Lạc chống quân Tần thắng lợi.

B. lãnh đạo nhân dân Âu Lạc đánh thắng quân xâm lược Triệu Đà.

c. tiến hành xây dựng thành cổ Loa.

D. do mất hết tướng giỏi và chủ quan không phòng bị nên bị Triệu Đà đánh bại

2. Giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời

A. thuộc Tần.

B. thuộc Hán.

c. thuộc Đường

D. Bắc thuộc.

3. Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch),

A. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

BTriệu Thị Trinh phất cờ khởi nghĩa ở Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá).

c. Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.

D. Phùng Hưng và em là Phùng Hải đã họp quân, khởi nghĩa ờ Đường Lâm.

4. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là

A. Nam Việt.    B. Đại Cồ Việt     c. Vạn Xuân.     D. Đại Việt.

5. Từ năm 179 TCN đến khoảng cuối thế kỉ VIII, nhân dân ta đã mấy lần giành lại được độc lập từ tay phong kiến Trung Quốc ?

A. 1 lần                   B. 2 lần               ' c. 3 lần                     D. 4 lần

6 Thời Bắc thuộc, nước ta bị xoá tên, bị chia ra, nhập vào các quận, huyện của Trung Quốc, với tên gọi là :

A. châu Giao, Giao Châu, An Nam đô hộ phủ.                   

B. Giao Chỉ.

c. Cửu Chân.                                                                       

D. Nhật Nam.

7.Chính sách thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta là

A. bóc lột nhân dân ta đến tận xương tận tuỷ để làm giàu cho chúng.

B. bắt rất nhiều người tài, thợ giỏi của nước ta đưa sang Trung Quốc,

c. vơ vét cạn kiệt mọi nguồn tài nguyên, sản vật của nước ta.

D. xoá tên nước ta và biến thành một quận huyện của Trung Quốc, đồng hoá dân ta với âm mưu Hán hoá dân tộc Việt.

8. Trong các cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào đánh đuổi được quân đô hộ, giành lại độc lập, chủ quyền cho đất nước trong thời gian dài nhất ?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.           B. Khởi nghĩa của Lý Bí.

c. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.          D. Khởi nghĩa của Phùng Hưng.

9. Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta

A. truyền thống yêu nước.

B. tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước

c. ý thức vươn lên, ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

D. tất cả các ý trên.

Trả lời  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D

D

A

c

D

A

D

B

D

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan