Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Các vua thời Hán Xóa bỏ chế độ phát luật hà khắc, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích phát triển nông nghiệp.

Bài tập 3. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

A

B

1. Tần Thủy Hoàng

a)       Cử người thân tín đi cai quản các địa phương, mở nhiều khoa thi để tuyển chọn người tài

2. Các vua thời Hán

b)    Chia đất thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan đến cai trị, ban hành chế dộ đo lường và tiền tệ thống nhất trong cả nước

3. Các vua thời Đường

c)     Xóa bỏ chế độ phát luật hà khắc, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích phát triển nông nghiệp.

4. Các vua thời Tống

d)    Chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc

5. Các vua thời Nguyên

e)     Xóa bỏ các thứ thuế và sưu dịch nặng nề, mở mang các công trình thủy lợi, khuyến khích một số ngành thủ công nghiệp.

6. Các vua thời Minh- Thanh

f)      Phân biệt đối xử giữa các dân tộc

 Trả lời 

 

1-b;

2-c;

3-a;

4-e;

5-g;

6-d

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan