Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 23 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Người tối cổ Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, nhiều mảnh đá ghè mỏng

Bài tập 3. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp.

                                      a) Công cụ đá ghè đẽo thô sơ

1. Người tối cổ                                     b) Những chiếc rìu bằng hòn cuội, được                                                          ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng

                                     c)  Nhiều mảnh đá ghè mỏng

2. Người tinh khôn                               d)  Công cụ đá được mài ở lưỡi cho sắc

                                                 e)  Công cụ bằng xưong, bằng sừng

                                g) Đổ gốm và lưỡi cuốc đá

Trả lời

Nối: 1 với a, c ;

       2 với b, d, e, g

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan