Bài tập 3 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Người nguyên thuỷ đã biết làm và sử dụng đồ trang sức; đã biết sáng tạo nghệ thuật (sơ khai) => chứng tỏ đời sống tinh thần khá phong phú.

Bài tập 3. Em hãy quan sát hình sau và nêu nhận xét về trình độ chế tác đá và đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ.

 

        

1. Vòng tay và khuyên tai đá                    2. Hình mặt người khắc trên vách hang Đồng Nội (Hòa Bình)                                                

Nhận xét: ............................................

Trả lời  

1. Trình độ chế tác đá của người nguyên thuỷ đã đạt đến độ tinh xảo.

2. Người nguyên thuỷ đã biết làm và sử dụng đồ trang sức; đã biết sáng tạo nghệ thuật (sơ khai) => chứng tỏ đời sống tinh thần khá phong phú.

Sachbaitap.com


Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan