Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
2.5 trên 6 phiếu

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta tháng 1 đến tháng 4 năm 983.

Bài tập 3. Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây?

Thơi gian

Sự kiện lịch sử

 

Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

 

Đinh Toàn lên làm vua

 

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

 

Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lế Hoàn chỉ huy

 

Lê Hoàn qua đời.

Trả lời 

Thơi gian

Sự kiện lịch sử

 Năm 978

Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

 Năm 980

Đinh Toàn lên làm vua

 

Tháng 1-4 năm 981

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

 Năm 983

Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lế Hoàn chỉ huy

 Năm 1005

Lê Hoàn qua đời.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan