Bài tập 3 trang 35 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Văn hóa Đông Sơn - Thanh Hóa - Bắc bộ và Bắc Trung Bộ - Văn Lang.

Bài tập 3. Em hãy nối các ô với nhau theo hàng ngang cho phù hợp.

Trả lời  

 

Văn hóa Đông Sơn - Thanh Hóa - Bắc bộ và Bắc Trung Bộ - Văn Lang

Văn hóa Sa Huỳnh - Quảng Ngãi - Nam Trung Bộ - Cham-pa

Văn hóa Ốc Eo - An Giang - Tây Nam Bộ - Phù Nam.

Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan