Bài tập 3 trang 4 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hãy quan sát các hình sau và chỉ rõ trong hình là loại tư liệu chữ viết hay tư liệu hiện vật.

Bài tập 3. Hãy quan sát các hình sau và chỉ rõ trong hình là loại tư liệu nào
1. Bia Tiến sĩ (Văn Miếu) là...........   2. Chữ tượng hình Ai Cập là........

3. Công cụ, đồ dùng và đồ trang sức bằng đồng là......

Trả lời :   

1.  Tư liệu hiện vật.

2. Tư liệu chữ viết.

3. Tư liệu hiện vật.

 Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan