Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 77 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Năm 931 một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quản từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tổng Bình.

Bài tập 3. Hãy nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợp

Thời gian

Sự kiện
1.Giữa năm 905 a)  vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.  
2. Đầu năm 906 b)  một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tổng Bình.  
3.Năm 907 c)  Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay.  
4. Năm 917 d)   Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mĩ lên thay, tiếp tục sự nghiệp của cha
5. Năm 931 e)  Khúc Thừa Dụ được sự ủng hộ của nhàn dân đã đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ

Trả lời  

1-e;

2-a;

3-c;

4-d;

5-b.

 

 

Thời gian

Sự kiện

Giữa năm 905

a)  vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

 

Đầu năm 906

b)  một tuớng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quản từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tổng Bình.

 

Năm 907

c)  Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay.

 

Năm 917

d)             Khúc Hạo mất, con là Khúc Thùa Mĩ lên thay, tiếp tục sự nghiệp của cha

Năm 931

e)             Khúc Thừa Dụ được sự ủng hộ của nhàn dân đả đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan