Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3.9 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-)

3.9. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :

 

 \(C{O_{2(k)}}\)

 \({(N{H_4})_2}C{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(NaHC{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(Ba{(HC{O_3})_{2({\rm{dd}})}}\)

 \(N{a_2}S{O_{4({\rm{dd}})}}\)

 

 

 

 

 \(NaO{H_{({\rm{dd}})}}\)

 

 

 

 

 \(BaC{l_2}_{({\rm{dd}})}\)

 

 

 

 

 \(Ca{O_{(r)}}\)

 

 

 

 

 

Hướng dẫn trả lời:

 

 \(C{O_{2(k)}}\)

 \({(N{H_4})_2}C{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(NaHC{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(Ba{(HC{O_3})_{2({\rm{dd}})}}\)

 \(N{a_2}S{O_{4({\rm{dd}})}}\)

-

-

-

+

 \(NaO{H_{({\rm{dd}})}}\)

+

+

+

+

 \(BaC{l_2}_{({\rm{dd}})}\)

-

+

-

-

 \(Ca{O_{(r)}}\)

+

+

+

+

 Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan