Bài tập trắc nghiệm 3.11, 3.12 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách

3.11. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách

A. đun SiO2 với NaOH nóng chảy.

B. cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.

C. cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.

D. cho Si tác dụng với dung dịch NaCl.

3.12. Silic và nhôm đều phản ứng được với dung dịch các chất trong dãy nào sau đây ?

A. HCl, HF          

B. NaOH, KOH

C. Na2CO3, KHCO3                                

D. BaCl2, AgNO3

Hướng dẫn trả lời:

3.11. A

3.12. B

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuBài viết liên quan