Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 156 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

BÀI TẬP 4. Hãy điền dấu X vào cột sao cho phù hợp

BÀI TẬP 4. Hãy điền dấu X vào cột sao cho phù hợp với phong trào công nhân ở Đức Anh, Pháp, Mĩ, Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Nga

Nơi thành lập Quốc tế thứ nhất

 

 

 

 

 

Nơi thành lập Quốc tế thứ hai

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới đầu thế kỉ XX         

 

 

 

 

 

Quê hương của C. Mác                               

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc tổng bãi công của công nhân ngày 1-5-1886

 

 

 

 

 

Năm 1876, Đảng Công nhân xã hội thành lập ở nước này

 

 

 

 

 

Nơi thành lập tổ chức cách mạng lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

 

 

 

 

 

Nơi xuất bản báo Tia lửa 9

 

 

 

 

 

Nơi xuất bản báo Sông Ranh

 

 

 

 

 

Nơi thành lập Đồng minh những người cộng sản

 

 

 

 

 

Nơi C. Mác và Ph. Ẳng ghen công bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản                 

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra Tuần lễ đẫm máu

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra Ngày chủ nhật đẫm máu

 

 

 

 

 

Giai cấp tư sản nước này ra "Đạo luật đặc biệt"

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Nga

Nơi thành lập Quốc tế thứ nhất

X

 

 

 

 

Nơi thành lập Quốc tế thứ hai

 

X

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

 

X

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới đầu thế kỉ XX         

 

 

 

 

X

Quê hương của C. Mác                               

 

 

X

 

 

Nơi diễn ra cuộc tổng bãi công của công nhân ngày 1-5-1886

 

 

 

X

 

Năm 1876, Đảng Công nhân xã hội thành lập ở nước này

 

 

 

X

 

Nơi thành lập tổ chức cách mạng lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

 

 

 

 

X

Nơi xuất bản báo Tia lửa 9

 

 

 

 

X

Nơi xuất bản báo Sông Ranh

X

 

 

 

 

Nơi thành lập Đồng minh những người cộng sản

X

 

 

 

 

Nơi C. Mác và Ph. Ẳng ghen công bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản                 

X

 

 

 

 

Nơi diễn ra Tuần lễ đẫm máu

 

X

 

 

 

Nơi diễn ra Ngày chủ nhật đẫm máu

 

 

 

 

X

Giai cấp tư sản nước này ra "Đạo luật đặc biệt"

 

 

X

 

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan