Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Đề kiểm tra trang 157 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Hãy cho biết đặc điểm nước Anh trước khi Cách mạng tư sản bùng nổ

ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1 (3 điểm). Hãy cho biết đặc điểm nước Anh trước khi Cách mạng tư sản bùng nổ

Trả lời:

- Kinh tế : đầu thế kỉ XVII, Anh phát triển mạnh theo hướng tư bản chủ nghĩa.

+ Công nghiệp : các công trường thủ công chiếm ưu thế, số lượng, chất lượng sả' phẩm tăng nhanh.         •

+ Ngoại thương phát triển mạnh mẽ với việc buôn bán len dạ và nô lệ da đen.

+ Trong nông nghiệp : quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập cả vào lĩrr vực sản xuất nông nghiệp, chuyển từ trồng lúa sang chăn nuôi.

- Chính trị - xã hội

+ Nhiều giai cấp mới ra đời : tư sản, quý tộc mới, công nhân.

+ Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của tư sản và quý tộc mới, bóc lột nặng nề đối với nhân dân.

+ Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với các thế lực phong kiến gay gắt, dẫn đến cách mạng bùng nổ.

Câu 2 (4 điểm). Nguyên nhân, những nét chính vế diễn biến cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

a) Nguyên nhân

- Giữa thế kỉ XVIII, nển công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phát triển mạnh :

+ Miền Bắc, các công trường thủ công phát triển mạnh : sản xuất rượu, dệt đay, luyện kim, đóng tàu,...

+ Miến Nam, các đồn điền lớn kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa : bóc lột lao động của nô lệ, phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

- Thương nghiệp : việc trao đổi buôn bán ngày càng tăng, thị trường thống nhất Bắc Mĩ được hình thành

- Chính quyền thực dân Anh ở Bắc Mĩ cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa : cấm sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp,... thực hiện chính sách thuế khoá nặng nềệ

- Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ với chính quyển thực dân Anh gay gắt dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập.

b)  Diễn biến:

- Cuối năm 1773, nhân dân cảng Bôxtơn tấn công tàu chở chè của Anh.

- Tháng 9-1774, Đại hội lục địa Philađenphia họp, yêu cầu vua Anh bãi bỏ ch nh sách hạn chế công thương nghiệp, song không được chap nhận.

- Tháng 4-1775, chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ. ƯL ré thuộc về quân Anh.

- Tháng 5-1775, Đại hội lục địa lẩn thứ hai họp, quyết định thành lập quả- :: thuộc địa, Gioócgiơ Oasinhtơn được bầu làm tổng chỉ huy, các thuộc địa tuyên :: khỏi nước Anh.

- Ngày 4-7-1776, Tuyên ngôn Độc lập được thông qua, chính thức thành lập Hơ: chúng quốc Mĩ.

- Ngày 17-10-1777, quân đội thuộc địa giành thắng lợi ở Xaratôga, tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranhễ

- Năm 1781, quân đội thuộc địa thắng trận quyết định ở loóctao. Quân Anh phải đầu hàng. Năm 1782, chiến tranh kết thúcễ

Câu 3 (3 điểm). Thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

- Sau khi lật đổ phái Girôngđanh, phái Giacôbanh giành được sự ủng hộ của nhân dân.

- Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều biện pháp quan trọng : xoá bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèoẽ..

- Phái Giacôbanh cũng ban hành lệnh tổng động viên, xây dựng đội quân cách mạng hùng mạnh, nhờ đó đánh bại ngoại xâm và nội phản. Cách mạng tư sản Pháp đạt tới đỉnh cao.

- Vì nội bộ chia rẽ, nhân dân lại không ủng hộ như trước (do phái Giacôbanh không đem lại đẩy đủ quyền lợi cho họ như đã hứa), nên phái tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính, bắt và xử tử Rôbespie vào ngày 27-7-1794. Cách mạng bước vào thời kì thoái trào. 

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Lịch sử 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan