Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 5 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Tháng 11 – 1406 quân Minh tiến vào biên giới nước ta. Quân Minh lần lượt đánh bại nhà Hồ ở 1 số địa điểm thuộc Lạng Sơn.

Bài tập 5. Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

Trả lời 

- Tháng 11 – 1406 quân Minh tiến vào biên giới nước ta. Quân Minh lần lượt đánh bại nhà Hồ ở 1 số địa điểm thuộc Lạng Sơn.

- Hồ Quý Ly phải lui về đóng ở bờ nam sông Nhị, lấy thành Đa Bang, làm trung tâm phòng ngư.

- Ngày 22-1-1407 sau ki đánh bại quân nhà Hoog ở Đa Bang, quân Minh đánh chiếm Đông Đô (Thăng Long).

- Quân nhà Hồ phải lui về cố thủ ở thành Tây Đô (Thanh Hóa). Tháng 4 – 1407 Quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt vào cuối tháng 6 - 1407


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan