Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 5 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
2.5 trên 4 phiếu

Đặc điểm của nhà nước thời Lý - Trần là nhà nước quân chủ quý tộc, còn nhà nước thời Lê sơ là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

Bài tập 6. Sự khác nhau giữa thời nhà nước thời Lê dơ và nhà nước thời Lý - Trần?

Trả lời 

Sự khác nhau giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần :

-  Thời Lê sơ, quyền hành tập trung vào tay vua cao hơn.

- Bãi bỏ các chức quan cao nhất.

-  Ớ địa phương : các đạo thừa tuyên đều có ba ti cai quản.

-  Đặc điểm của nhà nước thời Lý - Trần là nhà nước quân chủ quý tộc, còn nhà nước thời Lê sơ là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan