Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 5.12, 5.13, 5.14 trang 48 Sách bài tập ( SBT) Hóa hoc 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

5.12. PTHH nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy trong khí (Cl_2) ?

5.12. PTHH nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy trong khí \(Cl_2\) ?

A. \(Fe + Cl_2 → FeCl_2\)

B. \(2Fe + 3C1_2 → 2FeCl_3\)

C. \(3Fe + 4C1_2 → FeCl_2 + 2FeCl_3\)

D. \(Fe + Cl_2  → FeCl + C1\)

5.13. Lá đồng khi đốt nóng có thể cháy sáng trong khí A.

A là khí nào trong số các khí sau ?

A. CO                    B. \(Cl_2\)   

C. \(H_2\)                    D. \(N_2\).

5.14.   Trong phản ứng : \(C{l_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HCl + HclO\), phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá.

B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử.

C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử.

D. Nước đóng vai trò chất khử.

ĐÁP ÁN

5.12

5.13

5.14

B

B

C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan