Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 5.39, 5.40 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

5.39. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ?

5.39. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ?

A. HCL, HCIO, \(H_2O\)                               B. NaCl, NaClO, \(H_2O\)

C. NaCl, \(NaC1O_3\), \(H_2O\).                  D. NaCl, Na\(ClO_4\), \(H_2O\).

5.40. Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nàc sau đây ?

A. Do chất NaClO phân huỷ ra oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh.

B. Do chất NaClO phân huỷ ra \(Cl_2\) là chất oxi hoá mạnh.

C. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hoá là +1, thể hiện tínl oxi hoá mạnh.

D. Do chất NaCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng.

ĐÁP ÁN

5.39

5.40

B

C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan