Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài V.1, V.2, V.3 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Hệ thức nào dưới đây là đúng ?

V.1. Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Hệ thức nào dưới đây là đúng ?

A. nđ > nv > nl .                                 B. nđ < nv < nl.

C. nđ > nl > nv.                                  D. nđ < nl  < nv.

V.2. Hiện tượng nào dưới đây giúp ta khẳng định ánh sáng có tính chất sóng ?

A. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.

B. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

C. Hiện tượng tán sắc.    

D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

V.3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, nếu dùng ánh sáng đỏ (\({\lambda _đ} = 0,7\,\mu m\)) thì khoảng vân đo được là 1,4 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng tím (\({\lambda _t} = 0,4\,\mu m\)) thì khoảng vân đo được là bao nhiêu ?

A. 0,2 mm.             B. 0,4 mm.         C. 0,8 mm.         D. 1,2 mm.

Đáp án:

V.1 V.2 V.3
B C A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan