Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài VI.14 trang 103 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O và P về trạng thái kích thích L

VI.14. Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O và P về trạng thái kích thích L. Biết bước sóng của các vạch chàm và tím là 0,434 \(\mu\)m và 0,412 \(\mu\) m. Tính độ chênh lệch năng lượng của nguyên tử hiđrô giữa hai trạng thái kích thích P và O.Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s ; e = 1,6.10-19 C.

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có

\(\eqalign{
& {E_O} - {E_L} = {{hc} \over {{\lambda _c}}};\,{E_P} - {E_L} = {{hc} \over {{\lambda _t}}} \cr
& {E_P} - {E_O} = \left( {{E_P} - {E_L}} \right) - \left( {{E_O} - {E_L}} \right) \cr
& = {{hc} \over {{\lambda _t}}} - {{hc} \over {{\lambda _c}}} = hc\left( {{{{\lambda _c} - {\lambda _t}} \over {{\lambda _c}.{\lambda _t}}}} \right) = 0,1528eV \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan