Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài viết 2 trang 13 - Bài đọc 2: Mít làm thơ Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài viết 2 trang 13 - Bài đọc 2: Mít làm thơ - Bài 3 Bạn bè của em, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Bài viết 2 trang 13 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết họ tên 5 bạn học sinh tổ em, xếp tên theo thứ tự trong bảng chữ cái:

Trả lời:

1. Đoàn Thị Ngọc Anh

2. Trần Gia Bảo

3. Phạm Thanh Hà

4. Nguyễn Lê Phương Ly

5. Lê Trấn Thành

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan