Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài viết 2 trang 22 - Bài đọc 2: Trường em Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Câu 1, 2 trang 22 - bài viết 2 phần luyện tập Bài đọc 2: Trường em - Bài 5 Ngôi nhà thứ hai, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng viết chưa đúng:

a. Lê học ở Trường Tiểu học Kim liên, quận Đống đa.

b. Nam học ở Trường Tiểu học Vĩnh xuân, huyện trà Ôn.

M: Mai học ở Trường Tiểu học Quang Trung, quận Sơn Trà.

Trả lời:

a. Lê học ở Trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa.

b. Nam học ở Trường Tiểu học Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.

Câu 2 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Giả sử thầy (cô) hiệu trưởng hỏi nguyện vọng của học sinh, em sẽ đề nghị bổ sung điều gì trong bản Nội quy học sinh. Viết đề nghị của em.

Trả lời:

- Học sinh cần không làm việc riêng trong giờ.

- Học sinh cần hăng hái tham gia các hoạt động tập thể của trường.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan