Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài viết 2 trang 5, 6 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Câu 1 trang 5, câu 2, 3 trang 6 bài viết 2 - bài đọc 2 Mỗi người một việc- vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:

Câu 1 trang 5 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:

Trả lời:

Câu 2 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của 1 trong các câu trên:

Ai (con gì, cái gì)

là gì (là ai)?

M: Bạn Quang Hải

là học sinh lớp 2A.

Ai

là học sinh lớp 2A?

Bạn Quang Hải

là học sinh lớp 2A.

Bạn Quang Hải

là ai?

Trả lời:

Ai (con gì, cái gì)

là gì (là ai)?

Cam

là cây ăn quả.

Cái gì

là cây ăn quả?

Cam

là cây ăn quả.

Cam

là gì?

Câu 3 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu: Ai là gì?. Nhớ viết hoa các tên riêng.

- Tôi là…

- Môn học tôi yêu thích là…

- Đồ chơi tôi yêu thích là…

- Con vật tôi thích nhất là…

Trả lời:

 

- Tôi là học sinh lớp 2.

- Môn học tôi yêu thích là môn Tiếng Việt.

- Đồ chơi tôi yêu thích là con rô bốt màu xanh.

- Con vật tôi thích nhất là con mèo.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan