Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài VII.15 trang 119 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri :

 VII.15. Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri :

\({}_1^2D + {}_1^2D \to {}_1^2T + {}_1^1H\)

cho mD = 2,0136 u ; mT = 3,016 u ; ntịị = 10073 u ;1u = 931 MeV/c2.

a) Tính năng lượng mà một phản ứng toả ra (theo đơn vị MeV).

b) Cho rằng tỉ lệ khối lượng nước nặng (D2O) trong nước thường là 0,015%. Tính năng lượng có thể thu được nếu lấy toàn bộ đơteri trong

1 kg nước thường làm nhiên liệu hạt nhân.

Hướng dẫn giải chi tiết

Độ hụt khối của các hạt nhân trong phản ứng :

∆m = 2mD - (mT + mH) = 2.2,0136 u - (3,016 + 1,0073) u = 0,0039u

Năng lượng mà một phản ứng toả ra :

∆E = 931.0,0039 = 3,6309 MeV

b) Năng lượng có thể thu được, nếu lấy toàn bộ đơteri trong 1 kg nước làm nhiên liệu hạt nhân: 

\(E = {{3,6309.6,{{023.10}^{23}}.1000.1,{{5.10}^{ - 4}}} \over {18}} = 1,{822.10^{22}}MeV\)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan