Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking - trang 6 - Unit 1 - Sách bài tập (SBT) tiếng anh 9 mới

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

1. Complete the conversation below with the statement (A-G). Then practise it with a friend. Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn.

1. Completethe conversation below with the statements (A-G). Then pratise it with a friend.

Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn.

 

Key - Đáp án:

1. C; 2. A; 3. G; 4. D; 5. B; 6. F; 7. E

 

2. Now think about a famous product made in your local area or a famous product you know about. Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1.  Focus on:

Hãy nghĩ tới một sản phẩm nổi tiếng được làm từ địa phương em hoặc sản phẩm mà em biết. Họp nhóm với học sinh khác và tạo ra một cuộc đối thoại như bài 1. Tập trung vào : 

- the name of the product

- reasons why it is famous

- its special characteristics

- any challenge it faces

- whether people can live on producting/ making it

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan