Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 67, 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 67, 68, 69 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 22. Em làm được những gì? Bài Luyện tập 6: Quan sát biểu đồ và đọc thông tin trong SGK.

Luyện tập 1 trang 67 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

a) Đọc các số:

38 504; 2 021; 100 000.

b) Viết các số:

Bốn mươi nghìn không trăm linh bảy: .................................................

Ba nghìn sáu trăm hai mươi lăm: .....................................................

c) Số chẵn hay số lẻ?

Số 20 687 là ..................................................................

d) Viết số 96 034 thành tổng theo các hàng:

96034 = .......................................................................

Lời giải:

a) Số 38 504 đọc là: Ba mươi tám nghìn năm trăm linh tư.

Số 2 021 đọc là: Hai nghìn không trăm hai mươi mốt.

Số 100 000 đọc là: Một trăm nghìn.

b) Viết số:

Bốn mươi nghìn không trăm linh bảy: 40 007

Ba nghìn sáu trăm hai mươi lăm: 3 625

c) Số chẵn hay số lẻ?

Số 20 687 làsố lẻ

Luyện tập 2 trang 67 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính

a) 9 251 + 24 078

............................

............................

............................

b) 17 262 – 5 637

............................

............................

............................

c) 8 316 × 4

............................

............................

............................

 

d) 2 745 : 9

............................

............................

............................

 

Lời giải:

Luyện tập 3 trang 68 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát giá tiền bút và vở ở hình dưới.

a) Khoanh vào chữ cái trước các biểu thức thể hiện cách tính tiền 6 cái bút và 6 quyển vở.

b) Tính giá trị của một biểu thức mà em đã chọn.

c) Nếu em mang theo 50 000 đồng để mua số bút và vở trên thì tiền còn thừa có đủ mua thêm 1 quyển vở không?

Lời giải:

a) Em khoanh như sau: 

b) Tính giá trị biểu thức

(2 500 + 4 500) × 6 = 7 000 × 6 = 42 000

c) Nếu em mang theo 50 000 đồng thì số tiền còn thừa là:

50 000 – 42 000 = 8 000 (đồng)

Vì 8 000 > 4 500 nên số tiền còn thừa đủ để mua thêm 1 quyển vở nữa.

Luyện tập 4 trang 68 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 m2, dm2 hay cm2?

a) Diện tích một chiếc nhãn vở: 15............

b) Diện tích một căn phòng: 15............

c) Diện tích một ô cửa sổ trong nhà tắm: 15............

Lời giải:

a) Diện tích một chiếc nhãn vở: 15 cm2

b) Diện tích một căn phòng: 15 m2

c) Diện tích một ô cửa sổ trong nhà tắm: 15 dm2

Luyện tập 5 trang 68 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc bài toán trong SGK rồi giải.

Bài toán: Bà ngoại của An cắt vải vụn thành những mảnh hình vuông rồi may nối chúng lại thành một cái chăn (mền) hai lớp. Khi đó cái chăn gồm các ô vải hình vuông cạnh dài 1 dm. Bà ngoại dự định làm 3 cái chăn hình vuông cạnh dài 1 m. Em hãy tính giúp bà số mảnh vải hình vuông cần dùng. (Coi mép nối của các đường may không đáng kể.)

Lời giải:

Diện tích của một ô vải hình vuông cạnh dài 1 dm là 1 dm2

Diện tích của một cái chăn hình vuông cạnh dài 1m là 1 m2

Vì 1 m2 = 100 dm2 nên bà cần 100 ô vải hình vuông để làm được 1 cái chăn.

Vậy để làm 3 cái chăn bà cần số mảnh vải hình vuông là:

100 × 3 = 300 (mảnh vải)

Đáp số: 300 mảnh vải

Luyện tập 6 trang 69 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ và đọc thông tin trong SGK.

Quan sát biểu đồ và đọc thông tin trong SGK.

 a) Viết tăng hay giảm thích hợp vào chỗ chấm.

Tư thứ Năm đến Chủ nhật, lượng thực phẩm dư thừa ............................

b) Viết dãy số liệu về khối lượng thực phẩm dư thừa ở từng ngày theo thứ tự từ ít đến nhiều.

c) Trong bốn ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí bao nhiêu ki – lô – gam thực phẩm?

Lời giải:

a) Tư thứ Năm đến Chủ nhật, lượng thực phẩm dư thừa tăng

b) Viết dãy số liệu về khối lượng thực phẩm dư thừa ở từng ngày theo thứ tự từ ít đến nhiều:

26 kg; 30 kg; 50 kg; 70 kg.

c) Trong bốn ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí số ki-lô-gam thực phẩm là: (26 + 30 + 50 + 70) : 4 = 44 (kg)

Luyện tập 7 trang 69 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Số?

Một gia đình có 5 người, trung bình mỗi người sử dụng 120l nước/ngày.

Gia đình đó đã áp dụng một số biện pháp tiết kiệm nên trung bình mỗi người sử dụng 105 nước/ ngày.

Như vậy, trong 7 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được ........l nước.

Lời giải:

Em điền như sau:

Như vậy, trong 7 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được 525 l nước.

Giải thích

Cách 1:

Mỗi ngày gia đình đó đã tiết kiệm được số lít nước là:

120 × 5 – 105 × 5 = 75 (l)

Trong 7 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được số lít nước là:

75 × 7 = 525 (l)

Đáp số: 525 l nước

Cách 2:

Mỗi ngày gia đình đó đã tiết kiệm được số lít nước là:

(120 – 105) × 5 = 75 (l)

Trong 7 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được số lít nước là:

75 × 7 = 525 (l)

Đáp số: 525 l nước

Hoạt động thực tế trang 69 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trao đổi với người thân: Hằng ngày, ở gia đình em, những chi tiêu nào có thể tiết kiệm được là:

Lời giải:

Gợi ý: Hằng ngày, ở gia đình em, những chi tiêu có thể tiết kiệm được như:

+ Điện: Tắt điện khi không sử dụng.

+ Nước: Tiết kiệm nước bằng cách tái sử dụng nước (ví dụ như dùng nước giặt quần áo để lau sẩn, rửa đồ dùng trong nhà), thường xuyên kiểm tra hệ thống nước để tránh bị rò rỉ,...

+ Chỉ mua những đồ dùng cần thiết, không mua sắm lãng phí.

+ Hạn chế những đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt vừa có hại cho sức khỏe, vừa gây lãng phí.

+ Thanh lí những đồ cũ không sử dụng. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan