Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

1. Số?

1. Số?

2. Số?

a) Số liền sau của 99 là….     b) Số liền trước của 11 là….

3. Tính:

4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm.

6. Số? Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là…..

BÀI GIẢI

 1. 

2. 

a) Số liền sau của 99 là 100  b) Số liền trước của 11 là 10

3. 

4.

Tóm tắt

Mẹ mua:   25 quả cam

Mẹ biếu bà: 12 quả can

Mẹ còn:…. quả cam?

Bài giải

Số quả cam mẹ còn là:

      25 – 12 = 13 (quả)

          Đáp số: 13 quả cam.

5.

 

6. 

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan