Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 63, 64 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 63, 64 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 20. Đề-xi-mét vuông. a) Vẽ một hình vuông cạnh dài 1 dm trên giấy kẻ ô vuông, cắt hình vuông vừa vẽ để được miếng giấy có diện tích 1 dm2. b) Ước lượng diện tích một số đồ vật theo đề-xi-mét vuông rồi dùng mảnh giấy trên để đo diện tích các đồ vật.

Cùng học trang 63 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Lời giải:

Thực hành 1 trang 63 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

a) Vẽ một hình vuông cạnh dài 1 dm trên giấy kẻ ô vuông, cắt hình vuông vừa vẽ để được miếng giấy có diện tích 1 dm2.

b) Ước lượng diện tích một số đồ vật theo đề-xi-mét vuông rồi dùng mảnh giấy trên để đo diện tích các đồ vật.

Diện tích

Ước lượng

Đo

Bìa sách Toán 4

Khoảng ........ dm2

........ dm2

Mặt bàn học sinh

Khoảng ........ dm2

........ dm2

Lời giải:

a) Đổi 1 dm = 10 cm.

Em có thể dùng thước kẻ đo và cắt hình vuông có cạnh dài 10 cm.

b)

Diện tích

Ước lượng

Đo

Bìa sách Toán 4

Khoảng 5 dm2

 5 dm2

Mặt bàn học sinh

Khoảng 50 dm2

54 dm2

Luyện tập 1 trang 63 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

a) 4 dm2 = ....... cm2

7 dm2 = ....... cm2

12 dm2 = ....... cm2

b) 200 cm2 = ....... dm2

900 cm2 = ....... dm2

1 000 cm2 = ....... dm2

 

c) Mẫu: 3 dm2 50 cm= 350 cm2

14 dm2 70 cm2 = ....... cm2

8 dm2 6 cm2 = ....... cm2

Lời giải:

a) 4 dm2 = 400 cm2

b) 200 cm2 = 2 dm2

7 dm2 = 700 cm2

900 cm2 = dm2

12 dm2 = 1200 cm2

1 000 cm2 = 10 dm2

 c) 14 dm2 = 1400 cm2

1400 cm2  + 70 cm2 = 1470 cm2

14 dm2 70 cm2 =1470 cm2

8 dm2 = 800 cm2

800 cm2 + 6 cm2 = 806 cm2

8 dm2 6 cm2 = 806 cm2

Luyện tập 2 trang 64 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Đúng ghi  , sai ghi 

Lời giải:

Em điền như sau:

a) Hình A và hình B có diện tích bằng nhau. 

b) Hình A và hình B có chu vi bằng nhau.     

c) Tổng diện tích hai hình là 101 dm2.        

Luyện tập 3 trang 64 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Hình bên là mặt bàn hình chữ nhật.

Diện tích mặt bàn là: 

A. 480 cm2            B. 480 dm2            C. 48 cm2              D. 48 dm2

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Đổi 120 cm = 12 dm

Diện tích mặt bàn hình chữ nhật là:

4 × 12 = 48 (dm2)

Đáp số: 48 dm2

Thử thách trang 64 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Số?

Hai miếng giấy kẻ ô vuông cạnh 1 dm được xếp như hình bên tạo thành hình

Chu vi của hình M là ....... cm.

Diện tích của M là ....... cm2.

Lời giải:

Chu vi của hình M là 60 cm.

Diện tích của M là 175 cm2.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan