Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 65, 66 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 21. Mét vuông. Sử dụng hình ảnh hình vuông cạnh dài 1 m ở phần Cùng học để thực hiện bài 2 và 3.

Cùng học trang 65 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Thực hành 1 trang 65 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Thực hành theo nhóm.

a) Ước lượng diện tích:

- Bảng lớp khoảng: ................. m2.

- Cửa sổ khoảng: ................. m2.

- Cửa ra vào khoảng: ................. m2.

b) Giáo viên vẽ một hình vuông cạnh dài 1 m. Nếu sàn phòng học có lát gạch vuông, 1 mkhoảng ........... viên gạch đó.

c) Xếp các cuốn sách Toán 4 sát nhau che hình vuông vừa vẽ. Khoảng .......... cuốn sách thì che gần kín hình vuông.

Lời giải:

a) Em quan sát bảng lớp, cửa sổ, cửa ra vào của lớp em và ước lượng.

Ví dụ: Diện tích bảng lớp khoảng 5m2

Diện tích cửa sổ lớp học khoảng 2 m2

Diện tích cửa ra vào lớp học khoảng 3 m2

b) Tùy vào loại gạch mà lớp em sử dụng sẽ có kích thước khác nhau.

Nếu là loại gạch hình vuông có cạnh 50 cm thì diện tích 1 viên gạch là:

50 × 50 = 2500 (cm2)

Diện tích của 4 viên gạch là:

2500 × 4 = 10 000 (cm2)

Đổi 10 000 cm= 1 m2

Vậy 1 m2 có khoảng 4 viên gạch.

Em điền như sau:

Giáo viên vẽ một hình vuông cạnh dài 1 m. Nếu sàn phòng học có lát gạch vuông, 1 mkhoảng 4viên gạch đó.

c) Đổi 1 m= 100 dm2

Diện tích một cuốn sách Toán 4 khoảng 5 dm2

Vậy số quyển sách cần dùng để che kín hình vuông đó là:

100 : 5 = 20 (quyển sách)

Em điền như sau:

Xếp các cuốn sách Toán 4 sát nhau che hình vuông vừa vẽ. Khoảng 20 cuốn sách thì che gần kín hình vuông.

Thực hành 2 trang 66 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Sử dụng hình ảnh hình vuông cạnh dài 1m ở phần Cùng học để thực hiện bài 2 và 3.

a) Kết quả đếm theo đề-xi-mét vuông.

1 m2 = .............. dm2                                    100 dm2 = ............... m2

b) Số?

4 m2 = ........ dm2

15 m= ........ dm2

  700 dm2 = ........ m2

  2 000 dm2 = ........ m2

Lời giải:

a) 1m2 = 100 dm2                                         100 dm2 = 1 m2

b) Số?

4 m2 = 400 dm2

15 m1500 dm2

  700 dm2 = 7 m2

  2 000 dm2 = 20 m2

Thực hành 3 trang 66 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Sử dụng hình ảnh hình vuông cạnh dài 1 m ở phần Cùng học để thực hiện bài 2 và 3.

a) Kết quả đếm theo xăng-ti-mét vuông.

1 m2 = ............. cm2                                                 10 000 cm2 = .............. m2

b) Số?

2 m2 = ............ cm2

7 m2 = ............ cm2

  50 000 cm2 = .............. m2

  100 000 cm= ............. m2

Lời giải:

a) 1 m2 = 10 000cm2                                              10 000 cm2 = 1 m2

b) Số?

2 m2 = 20 000 cm2

7 m2 = 70 000 cm2

  50 000 cm2 = 5 m2

  100 000 cm10 m2

Luyện tập 1 trang 66 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

a) 6 m2  76 dm2 = ............ dm2

c) 3 m2 2 dm2 = ............ dm2

b) 3 dm2 15 dm= ............ cm2

d) 8m2 4 cm2 = ............. cm2

Lời giải:

a) 6 m2  76 dm2 = 676 dm2

c) 3 m2 2 dm2 = 302 dm2

b) 3 dm2 15 cm315 cm2

d) 8m2 4 cm2 = 80 004 cm2

Giải thích:

Áp dụng kiến thức:

1 m= 100 dm2

1 dm2 = 100 cm2

1 m2 = 10 000 cm2

a) 6 m2  76 dm2 = 600 dm2 + 76 dm2 = 676 dm2

b) 3 dm2 15 cm= 300 cm2 + 15 cm2 = 315 cm2

c) 3 m2 2 dm2 = 300 dm+ 2 dm= 302 dm2

d) 8m2 4 cm2 = 80 000 cm+ 4 cm2 = 80 0004 cm2

Luyện tập 2 trang 66 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Ông ngoại của bạn Huy chuẩn bị xây nhà, ông nói Huy vẽ cách sắp xếp các phòng trên giấy kẻ ô vuông. Quan

sát các bản vẽ dưới đây của Huy rồi viết vào chỗ chấm.

a) Phòng .............................................................. có diện tích lớn nhất.

Phòng ................................................................... có diện tích bé nhất.

b) Diện tích mỗi phòng ngủ là ........... m2.

c) Tổng diện tích tất cả các phòng là ........... m2.

 

Lời giải:

a) Phòng bếp – Sinh hoạt chung có diện tích lớn nhất.

Phòng tắm có diện tích bé nhất.

b) Diện tích mỗi phòng ngủ là 12 m2.

c) Tổng diện tích tất cả các phòng là 92 m2.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan