Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 86, 87, 88 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 86, 87, 88 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 30. Đo góc - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Bài Khám phá: Tìm hình ảnh góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ở mỗi chân của chim sếu.

Cùng học trang 86 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Thực hành 1 trang 87 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Nói theo mẫu

Mẫu:

Lời giải:

Thực hành 2 trang 87 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm: vuông, nhọn, tù, bẹt rồi thực hiện theo hình vẽ.

Lời giải:

Học sinh thực hành tạo các góc theo hình.

Thực hành 3 trang 87 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đo các góc dưới đây rồi viết theo mẫu.

Lời giải:

Luyện tập 1 trang 88 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trong các góc dưới đây, góc nào là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt?

Lời giải:

Khám phá trang 88 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tìm hình ảnh góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ở mỗi chân của chim sếu.

Lời giải:

- Hình A: Chân trái của con sếu tạo thành góc tù và chân phải tạo thành góc nhọn.

- Hình B: Chân trái của con sếu tạo thành góc tù và chân phải tạo thành góc vuông.

- Hình C: Chân trái của con sếu tạo thành góc bẹt và chân phải tạo thành góc tù. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan