Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 93, 94 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 93 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Hoạt động thực tế: Tìm trong thực tế hình ảnh các loại góc đã học và hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.

Luyện tập 1 trang 93 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hai kim đồng hồ tạo thành góc bao nhiêu độ? Ghi số đo góc dưới mỗi đồng hồ.

Lời giải:

Luyện tập 2 trang 93 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đúng ghi  , sai ghi 

a) Góc 90o là góc vuông. 

b) Góc nhọn bé hơn góc vuông.  

c) Góc tù bé hơn góc bẹt.  

d) Góc bẹt là góc vuông.  

Lời giải:

a) Góc 90o là góc vuông. 

b) Góc nhọn bé hơn góc vuông.  

c) Góc tù bé hơn góc bẹt.  

d) Góc bẹt là góc vuông.   

Luyện tập 3 trang 93 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Nối mỗi câu sau với tên góc được tạo thành từ hai kim đồng hồ.

Lời giải:

Giải thích

Luyện tập 4 trang 93 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết các cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song trong mỗi hình dưới đây.

Lời giải:

Hoạt động thực tế trang 93 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tìm trong thực tế hình ảnh các loại góc đã học và hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.

Lời giải:

Hình ảnh trong thực tế có:

- Góc nhọn: góc tạo bởi cánh cửa và bức tường khi ta mở hé nho nhỏ.
Góc vuông: góc tạo bởi hai cạnh liền kề của bảng

Góc tù: góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 5 giờ.

Góc bẹt : góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 18 giờ.

- Hai đường thẳng vuông góc: mép tường (đường thẳng giao giữa hai bức tường) và mép sàn (đường thẳng giao giữa sàn

nhà và tường) là hai đường thẳng vuông góc.

- Hai đường thẳng song song: Vạch kẻ đường cho người đi bộ, hai thanh lan can song song với nhau.

Luyện tập 5 trang 94 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông.

Em thực hiện vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông theo SGK.

+) Bước 1: Em kẻ các đường chéo theo mẫu SGK:

+) Bước 2: Em thực hiện tô màu theo mẫu SGK:

Đất nước em trang 94 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem hình ảnh các trụ điện gió trong SGK rồi viết vào chỗ chấm.

Hai cánh quạt của trụ điện gió tạo thành góc bao nhiêu độ?

- Quan sát bằng mắt: …………

- Đo bằng thước đo góc: …………

Lời giải:

- Quan sát bằng mắt: 120°

- Đo bằng thước đo góc: 120°

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan