Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31, 32 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 30, 31, 32 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 8. Bài toán giải bằng ba bước tính. Bài Luyện tập 2: Có 3 bao gạo như nhau cân nặng tất cả 45 kg và 1 bao đậu xanh cân nặng 10 kg. Hỏi 5 bao gạo như thế và 1 bao đậu xanh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Cùng học trang 30 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Thực hành 1 trang 30 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Một chiếc xe chở 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Khối lượng khoai tây trong mỗi bao là 25 kg, khối lượng khoai lang

trong mỗi bao là 20 kg. Hỏi chiếc xe đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây và khoai lang?

a) Nối thứ tự các bước tính cho phù hợp

b) Bài giải

Lời giải:

a) Em nối thứ tự các bước tính tương ứng như sau:

b)

Bài giải

Khối lượng khoai tây trong 5 bao là:

25 × 5 = 125 (kg)

Khối lượng khoai lang trong 3 bao là:

20 × 3 = 60 (kg)

Chiếc xe đó chở tất cả số ki-lô-gam khoai tây và khoai lang là:

125 + 60 = 185 (kg)

Đáp số: 185 kg 

Luyện tập 1 trang 31 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Mẹ mua 4 hộp sữa và 2 kg đường. Mỗi hộp sữa có giá 8 000 đồng, 1 kg đường có giá 22 000 đồng. Hỏi mẹ đã mua cả sữa và đường hết bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Bài giải

Mẹ mua 4 hộp sữa hết số tiền là:

8 000 × 4 = 32 000 (đồng)

Mẹ mua 2 kg đường hết số tiền là:

22 000 × 2 = 44 000 (đồng)

Mẹ đã mua cả sữa và đường hết số tiền là:

32 000 + 44 000 = 76 000 (đồng)

Đáp số: 76 000 đồng

Luyện tập 2 trang 31 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Có 3 bao gạo như nhau cân nặng tất cả 45 kg và 1 bao đậu xanh cân nặng 10 kg. Hỏi 5 bao gạo như thế và 1 bao đậu xanh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Bài giải

Mỗi bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là:

45 : 3 = 15 (kg)

5 bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là:

15 × 5 = 75 (kg)

5 bao gạo và 1 bao đậu xanh cân nặng số ki-lô-gam là:

75 + 10 = 85 (kg)

Đáp số: 85 kg

Luyện tập 3 trang 32 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Để đi từ nhà đến hiệu sách, Bình phải đi qua bưu điện. Quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện dài 500 m và dài hơn quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 150 m.

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách, cả đi và về:

A. Ngắn hơn 1 km.

C. Dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km.

 

 B. Bằng 1 km.

 D. Dài hơn 2 km.

 

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách dài là:

500 – 150 = 350 (m)

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách dài là:

500 + 300 = 800 (m)

Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về là:

800 × 2 = 1 600 (m)

Đổi 1 600 m = 1 km 600 m

Ta có: 1 km < 1 km 600 m < 2 km

Vậy quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km.

Hoạt động thực tế trang 32 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Số?

Tên hàng

Số lượng

Giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Vở 100 trang

4

9 500

..............

Bút chì

2

3 500

..............

Tổng cộng: ............. đồng

Lời giải:

Em điền:

Tên hàng

Số lượng

Giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Vở 100 trang

4

9 500

38 000

Bút chì

2

3 500

7 000

Tổng cộng: 45 000đồng

Giải thích:

Giá tiền của 4 quyển vở là:

9 500 × 4 = 38 000 (đồng)

Giá tiền của 2 chiếc bút chì là:

3 500 × 2 = 7 000 (đồng)

Tổng số tiền bé Bi phải trả là:

38 000 + 7 000 = 45 000 (đồng)

Đáp số: 45 000 đồng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan