Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

3. Mỗi bước chân của anh dài 44cm, mỗi bước chân của em ngắn hơn mỗi bước chân của anh 18cm. Hỏi mỗi bước chân của em dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

1. Tính:

   

2. Đặt tính rồi tính:

34 - 16             84 - 37                 74 - 45                64 - 29

3. Mỗi bước chân của anh dài 44cm, mỗi bước chân của em ngắn hơn mỗi bước chân của anh 18cm. Hỏi mỗi bước chân của em dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

4. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

5. Số

BÀI GIẢI

1.

2.

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Mỗi bước chân em dài:

44 – 18 = 26 (cm)

Đáp số: 26 cm

4. 

5.

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan